1. Meten is weten

2. Cloud licentie per hoofdentree

3. Woningcorporaties

Cybercrime IoT deurintercom Gateway

Zodra de stap gezet wordt naar slimme hoofdentree deurintercom APPs van uw intercom leverancier, of van deurAPP,  dient u de Internet of Things (IoT) verbinding met uw deurintercom adequaat te beveiligen. deurAPP biedt als enige partij een universele cyber secure IoT gateway ter bescherming van uw deurintercom op internet.

De IoT Gateway is leverbaar in 2 versies:

  • 4G/5G voor als er geen internet beschikbaar is bij de hoofdentree
  • vastnet Gateway om te koppelen met uw bestaande internet verbinding

Deurintercom hybride SIP centrale voor inhouse bedienposten en cloud APPs

Wanneer u besluit om de deurintercom te upgraden met SmartApps, maar de bestaande bedienposten in de woningen van de huurders wilt handhaven dient de huidige deurintercom centrale (veelal een analoge 4 draads kiescentrale of oude SIP Tower PC) te worden vervangen. Voor het aanbieden van deurintercom bediening met APPs dient uw intercom de SIP standaard te ondersteunen, zo ook uw deurintercom centrale.

DeurAPPs worden veelal uitgedeeld aan iedere bewoner van een appartement en indien van toepassing mantelzorgers, zorgcentrales en spoedeisende hulpdiensten. Daar zijn de meeste deurintercom systemen te beperkt in of ondersteunen dit volledig niet. Ook de bestaande SIP tower PC’s zijn hiervoor niet ingericht. DeurAPP biedt als enige aanbieder een deurintercom onafhankelijke DINrail intercom SIP/Teams centrale ter ondersteuning van deurintercom APPs van uw leverancier, van DeurAPP en voor organisaties werkend met Microsoft Teams Apps.

Schuiven naar boven